Σ.Ο Άπατρις

Εφημερίδα δρόμου Άπατρις

Η Συντακτική ομάδα Ιωαννίνων της εφημερίδας δρόμου Άπατρις, συμμετέχει στην κατάληψη Αντιβίωση από το 2017. Η Άπατρις είναι μια πανελλαδική εφημερίδα δρόμου που εκδίδεται μέσω του οριζόντιου συντονισμού επτά συντακτικών ομάδων κατανεμημένων γεωγραφικά σε όλη τη χώρα.

Το μοντέλο οργάνωσης των ομάδων είναι βασισμένο στην αποκέντρωση, τη συνεργασία και την ισοτιμία των συντακτικών ομάδων στα πλαίσια μιας πανελλαδικής κοινότητας με κοινό στόχο την έκδοση της εφημερίδας αλλά και ποικιλόμορφες τοπικές παρεμβάσεις.