Προβολή Τετάρτη 13/6 στις 21.00 στην Κατάληψη Αντιβίωση από την ΣΟ Ιωαννίνων

Προβολή στην Κατάληψη Αντιβίωση από την ΣΟ Ιωαννίνων επ’ αφορμή της επικείμενης απόφασης της υπόθεσης του NSU τον Ιούλιο